Persbericht

ZamenEen: Coalitie tegen Eenzaamheid Dronten

Eenzaamheid speelt een rol van betekenis bij bijna 3.000 senioren in Dronten. Dat aantal mag je verdubbelen als je naar alle leeftijden kijkt. Vanuit de wens om met elkaar, naar elkaar en onze medeburgers om te zien gaat binnenkort de lokale coalitie tegen eenzaamheid ZamenEen van start. 

ZamenEen is een initiatief van de netwerken Burgers in de Knel en Seniorennetwerk De Bijenkorf Dronten. Vanuit de netwerken vormden onder meer Bureau LWPC, Buurtzorg Dronten, Coloriet, FlevoMeer Bibliotheek, Stichting De Herberg, Humanitas, KBO, PCOB, Voedselbank, Vraagelkaar, kerken en gemeente een voorbereidingswerkgroep. Inmiddels zijn de GGD, InteraktContour, Kwintes, De Meerpaal, OFW, de politie en het Rode Kruis ook aangehaakt. Hoewel de puzzel nog ontbrekende stukjes kent tekenen deze partijen op 15 maart om 15.00 uur in De Meerpaal een samenwerkingsconvenant. Het doel hiervan is om tot een effectieve aanpak van het thema te komen.

De gemeente doet mee met een startsubsidie, maar de aanstaande coalitie vindt dat heel Dronten deel zou moeten nemen. Er zijn al ondernemers die zich willen verbinden aan deze beweging en kosteloos hun diensten leveren. Zo tekent KWOOT voor de huisstijl en daarmee het aansprekende logo; bouwt VWA Internet – en Reclamebureau op dit moment aan de website en gaan enkele leden van fotoclub Kiekendief daarvoor foto’s leveren. 

Prachtig om te zien dat in dit traject een burgerinitiatief wordt omarmd door de gemeente, organisaties binnen het sociaal domein en de gezondheidszorg en door uiteenlopende ondernemers. Volgend op de wens van de initiërende netwerken is een zwaan-kleef-aan effect aan het ontstaan waarbij de voorbereidingsgroep ook andere organisaties vanuit onderwijs, sport, etc.  graag uitnodigt. U bent van harte welkom om op 15 maart om 15.15 uur aanwezig te zijnin de Meerpaal  en de aftrap mee te maken of uw deelname te bevestigen. Belangstellende organisaties kunnen zich vooraf aanmelden via info@lwpc.nl.

 Op de foto: KWOOT-directeur Koos in ’t Hout presenteert het ZamenEen-logo aan Jan de Graaf, voorzitter van het Netwerk Burgers in de Knel, Wim Lanphen, voorzitter van het Seniorennetwerk De Bijenkorf Dronten en wethouder Peter van Bergen.

Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid