ZamenDoen: nuttige tips

Vanwege het afzeggen van veel activiteiten van de coalitiepartners van ZamenEen hebben we geen (papieren) kwartaalagenda uitgebracht. Wel hebben we online inmiddels onder de naam ZamenDoen een verzameling van nuttige, handige en leuke tips verzameld.

Om maar wat te noemen:
• Een nieuw initiatief waar kennis en activiteiten worden gedeeld over het christelijk geloof ongeacht (kerkelijke) achtergrond: www.bron0321.nl

• Tijdelijk gratis hulp van Seniorweb tijdens de coronacrisis: 0800-0506

• Kamerconcerten via de social mediakanalen van KBO-PCOB

• Spelletje scrabble het taalvrijwilligers van het Huis voor Taal

Kijk ook op www.zamen-een.nl/zamendoen.