Wat is ZamenEen?

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

Missie, visie en doelstellingen

Doelstelling
Het taboe rondom het thema eenzaamheid doorbreken; het voorkomen en bestrijden van chronische eenzaamheid.

Missie
Alle inwoners van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant kunnen omgaan met hun gevoelens van eenzaamheid en voelen zich vrij om dit onderwerp te bespreken.

Visie
De aanpak richt zich, vanuit de wens om met oprechte aandacht naar elkaar om te zien en te luisteren, op het leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid.


Om dit te concretiseren gaat ZamenEen werken aan:

  • Een gezamenlijke agenda.
  • Het bereiken van de juiste mensen.
  • Het bieden van een passende ondersteuningsstructuur.
  • Een gezamenlijke opvatting over en uitvoering van deskundigheidsbevordering, zoals het trainen van zowel vrijwilligers als professionals.
  • Het koppelen van burgers aan burgers en organiseren van onder andere telefooncirkels.
  • Gerichte communicatie, zowel onderling als naar en met betrokken burgers.
  • Het borgen van geslaagde resultaten.
  • Aansluiting bij landelijke en regionale ontwikkelingen op het terrein van eenzaamheid.
  • Het bereiken van het mantelzorgbeleid in de gemeente.