Lees het Plan van Aanpak van ZamenEen 2020

 

Beste coalitiegenoten van ZameEen, 

Als bestuur van de Coalitie ZamenEen hebben wij het standpunt ingenomen dat wij als coalitie iets kunnen betekenen in de strijd tegen corona. Dat we daarbij alleen moeten acteren als we niet door primaire processen van de deelnemers heenlopen. Dat we daarbij niet de samenwerking binnen de gemeentelijke en regionale aanpak moeten doorkruisen. Om die reden is er dagelijks contact met de gemeente. 

Zoals bekend hebben we deze week een Contactpunt (088-2802802) in het leven geroepen. Dit Contactpunt is in eerste instantie bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, even hun verhaal kwijt willen, zodat we ze op deze manier telefonisch kunnen bijstaan. Ook bieden mensen hun hulp aan als vrijwilliger.

Hulpvragen waarvan wij denken dat ze bij een van de partners van ZamenEen horen, zullen wij doorverwijzen naar deze partner. Aan de andere kant kunnen partners mensen doorverwijzen naar het Contactpunt, zodat zij zich specifiek op hun kerntaak kunnen blijven richten. In de praktijk krijgt dit al goed vorm. 

Promotiematerialen 
We hebben inmiddels flyers, stickers en posters beschikbaar waarmee we het telefoonnummer van het Contactpunt verder kenbaar willen maken. Wie gebruik wil maken van deze materialen kan daarvoor een verzoek richten naar: info@zamen-een.nl. 

De materialen zijn ook als download beschikbaar op de website van ZamenEen (www.zamen-een.nl). 

ZamenEen Journaal 
Aankomende week plaatsen wij tevens een advertentie in de Flevopost waarbij het nummer van het Contactpunt wordt gemeld. We sturen deze advertentie als bijlage mee. 


ZE-Journaal_28_DEF
 

Met vriendelijke groet, 

Wim Lanphen, Bestuursvoorzitter ZamenEen, coalitie tegen eenzaamheid 
Erik Langeweg, voorzitter ZamenEen, coalitie tegen eenzaamheid