Steeds meer inzamelpunten voor Voedselbank

Er komen steeds meer inzamelpunten voor de Voedselbank. In zowel de dorpskernen van Dronten, Swifterbant als Biddinghuizen zijn er acties op touw gezet om voedselpakketten in te zamelen. De kerken organiseerden een voedselinzameling op vaste punten.

Vaste inleveradressen in Dronten zijn (tussen 9.00 – 21.00 uur): Manegelaan 63, De Reiger 20, Golfresidentie 2, Kleermakersgilde 65, Eurosingel 166. In te leveren producten: pasta, rijst, blikgroenten, koffie, wasmiddel en (andere) houdbare producten.

In Swifterbant doen de Protestantse Gemeente en Willibrordparochie dat elke donderdag van 9.00 tot 18.00 uur in De Hoeksteen met een veilige looproute.

In Biddinghuizen heeft Inloophuis De Kans inzamelpunten georganiseerd: Waterkant 45, Scoutingpad 10, Gerstehof 5, Plein 10, De Hooiberg 22, Lucernehof 54.

Contactpunt
Wie gebruik wil maken van de Voedselbank kan hiervoor ook contact opnemen met het Contactpunt ZamenEen: 088-2802802 of info@zamen-een.nl.