ZamenEen trekt de landelijke aandacht, ook bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 20 september komt namens het ministerie ambassadeur Marianne van den Anker naar Dronten voor de ondertekening van het landelijk coalitieakoord door wethouder Peter van Bergen.

De gemeente Dronten sluit daarbij aan bij het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’. Een belangrijke voorwaarde om mee te doen is dat lokale partijen ‘een duurzame aanpak inrichten waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt’.

Op 20 september zullen in de raadszaal van het gemeentehuis ook de nieuwe lokale partijen die zijn aangesloten bij ZamenEen het lokale convenant ondertekenen. Tijdens de eerste ondertekening op 15 maart ging ZamenEen van start met 29 deelnemers.

Oud-wethouder van Rotterdam Marianne van den Anker komt namens het ministerie van VWS naar Dronten. ‘Duurzame aanpak eenzaamheid waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt’.