Jubilerend Huis voor Taal: taalachterstand vergroot eenzaamheid

Een taalachterstand kan je isolement en eenzaamheid vergroten. Met de taalbegeleiding van Huis voor Taal werkt een deelnemer aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Hieronder aandacht voor de taalambassadeurs Yasser Younes en Jannie Baas die erg veel baat hadden bij de begeleiding van Huis voor Taal.

Yasser Younes taalheld van Flevoland
Yasser Younes komt uit Syrie en heeft hard gewerkt aan het leren van Nederlands. Hij heeft naast zijn lessen inburgering begeleiding gehad van een taalvrijwilliger van Huis voor Taal. Na enige tijd sprak hij aardig Nederlands en is hij komen helpen bij Huis voor Taal. De zorg voor zijn gezin staat voorop, dus het was belangrijk voor hem op werk te zoeken. Met veel inzet en motivatie is dat gelukt. In 2017 is Yasser uitgeroepen tot taalheld van Flevoland. Hij is een voorbeeld voor anderen. Bij diverse anderstalige inwoners is eenzaamheid aanwezig. Vooral door een taalbarrière durven en kunnen zij moeilijk contact maken. Huis voor Taal is dan een plek waar ze zich veilig kunnen voelen.

Jannie Baas trotse taalambassadeur
De taalambassadeur Jannie Baas had vooral problemen met het goed schrijven van een brief. Dat kwam omdat zij vroeger op school niet voldoende aandacht kreeg bij de Nederlandse les. Waarschijnlijk zou ze nu de diagnose dyslexie hebben gekregen. Dat was in haar tijd nog niet zo bekend. Binnen Huis voor Taal is met veel geduld en aandacht van de taalvrijwilliger grote vooruitgang geboekt. Jannie kan nu haar eigen spelfouten in brieven vinden en corrigeren. Dat hoeft ze niet meer aan familie te vragen. Daar is ze super trots op.

Jubileum en coronaperikelen
Het Huis voor Taal bestaat 5 jaar. Dit wordt vanaf 23 september op gepaste wijze gevierd met een feestweek. Het Huis voor Taal biedt een open leercentrum voor iedereen die taalvaardigheden wil aanleren en oefenen. De taalgroepen en individuele coaching vindt plaats vanuit de bibliotheken in de drie dorpskernen van de gemeente.In de coronatijd hebben de taalvrijwilligers samen met hun deelnemer gezocht naar creatieve manieren om contact te houden. Veelal zijn de taalvrijwilligers op leeftijd en vallen ze onder een risicogroep. Zo heeft een taalvrijwilliger een afspraak met zijn deelnemer gemaakt om de taalopdrachten aan de voordeur te hangen. Een andere oplossing was om via Whatsapp berichten aan elkaar door te sturen. Berichten via Whatsapp versturen is eveneens een mooie taalopdracht voor een deelnemer. Een enkele vrijwilliger is op gepaste afstand doorgegaan me de taalbegeleiding.