Initiatiefnemers ZamenEen aan het woord in Flevopost

ZamenEen, de coaltie tegen eenzaamheid in Dronten, is ontstaan vanuit de burgerinitiatieven Seniorennetwerk Dronten De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel Dronten. Fred van Bree en Wim Lanphen die nauw betrokken zijn bij deze initiatieven, mochten deze week in de Flevopost toelichten wat de coalitie de komende tijd voor ogen heeft.

Fred van Bree vat dat onder meer als volgt samen in het artikel.,,Hoe vind je mensen die eenzaam zijn, hoe kun je ze helpen en aan je verbinden en hoe zorg je ervoor dat je ze vervolgens niet meer loslaat?” Een brede aanpak is nodig, en juist daarom is het zo mooi dat maatschappelijke instellingen en overheden zich aansluiten bij ZamenEen, zo weet de Flevopost te melden.

Lees hier het hele online artikel.

Foto bij dit artikel: Fotostudio Wierd.