Gezondheidscentrum Biddinghuizen: eenzaamheid speerpunt

Het Gezondheidscentrum Biddinghuizen is een van de nieuwe coalitiepartners van ZamenEen. Het thema eenzaamheid gaat in Biddinghuizen verder vorm krijgen via het project ‘Samenwerken in de wijk’, waar het gezondheidscentrum deel van uitmaakt.

Een kernteam van zorgaanbieders heeft in Biddinghuizen vastgesteld dat nauwere onderlinge samenwerking wenselijk is. Deelnemers aan ‘Samenwerken in de wijk’ zijn onder meer Meerpaal Welzijn, Fysiotherapie, Icare Thuiszorg, MDF en de huisartsenpraktijk. Eenzaamheid is daarbij als belangrijkste speerpunt vastgesteld. Andere aandachtspunten zijn, zo kwam als conclusie uit een wijkscan, psychosociale problematiek, overbelaste mantelzorgers en chronische aandoeningen.

‘Het nog beter samenwerken in de wijk is nodig om een zo optimaal mogelijke gezondheidszorg te kunnen bieden in Biddinghuizen. Het tegengaan van eenzaamheid is daar een onderdeel van’, zo stelt een woordvoerder van het centrum. ‘We moeten elkaar nog beter leren vinden. Zo kon ons eigen beeld van wat welzijn allemaal doet veel beter. Samen stellen we preventieve programma’s op die tot concrete resultaten moeten leiden.’ Het Gezondheidscentrum Biddinghuizen tekent op 16 december het convenant van de coalitie ZamenEen.