De GGD Buurtmonitor verklaart: eenzaamheid in cijfers uitgedrukt

De GGD Flevoland streeft naar een gezonder en veiliger Flevoland en verzamelt daarom allerlei informatie over de gezondheidstoestand van de inwoners van deze provincie.

De cijfers worden ook op lokaal niveau uitgesplitst, zodat we de situatie in Dronten kunnen belichten. ZamenEen heeft samen met onderzoekers van de GGD de beschikbare cijfers over eenzaamheid eens op een rij gezet. Afgaande op de situatie in 2016 kunnen we stellen dat ruim een kwart van de Drontener volwassenen van 19 jaar en ouder zich wel eens eenzaam voelt; bij de senioren is dat 40%. Ernstige eenzaamheid speelt bij 8%; zeer ernstige eenzaamheid bij 2%. (Zeer) ernstige eenzaamheid bij
Drontense senioren ligt onder het Flevolands en landelijk gemiddelde. Opvallend is dat in Flevoland met name inwoners van 80+ zich eenzaam voelen. Sociale eenzaamheid, waarbij het ontbreekt aan een netwerk van familie, vrienden, kennissen en buren, komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Vrouwen hebben vaker dan mannen last van het gemis van een bepaalde kwaliteit in het contact.

Uit metingen van de GGD in 2016 blijkt dat 4% van de jongeren in Dronten een hoog risico op eenzaamheid loopt. Daarnaast heeft 4% een matig risico. Deze percentages komen overeen met het gemiddelde in Flevoland. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.