Cynthia Hoogveld, manager Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

‘Het maatschappelijk werk kan een belangrijke rol spelen bij het helpen van mensen die langere tijd eenzaam zijn. Er is meer dan een leuke activiteit of het advies aan mensen om er eens op uit te gaan voor nodig om deze mensen weer op de rit te krijgen.’ Dit zegt Cynthia Hoogveld van de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), dat onder meer een dependance heeft aan De Helling in Dronten.

‘Met eenzaamheid hebben we als maatschappelijk werk natuurlijk altijd te maken gehad, maar dan zagen we het vaker gekoppeld aan een ander probleem, bijvoorbeeld bij schulden, rouw of bij mensen die in een isolement raken na een scheiding. Het schuurde eerder veel meer tegen andere problemen aan, terwijl het nu steeds meer losgekoppeld wordt gezien. Dat is een goede ontwikkeling, ik hoop dat hierdoor het taboe ook meer doorbroken wordt.’ Het maatschappelijk werk beweegt mee met de ontwikkelingen, zo constateert Cynthia. ‘Het beeld dat eenzaamheid hoort bij oudere alleenstaande mensen die de deur niet meer uitkomen, klopt niet. Denk maar eens aan een grote middengroep die het zo op het oog prima voor elkaar heeft, actief in het leven staan maar waar toch de eenzaamheid kan toeslaan als er iets in het leven gebeurt, zoals een scheiding, werkeloosheid, geboorte van een kind of door verlies van een dierbare. Wanneer je je langere tijd eenzaam voelt kan dat bovendien een groot effect hebben op je gezondheid.’

Hulp op maat
Cynthia roept dan ook vooral mensen op die twijfels hebben over hun welzijn om contact te zoeken. ‘We helpen je om te kijken wat jouw hulpvraag precies is. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn door iemand te helpen bij financiële vraagstukken, of door te bellen naar instanties.’ Cynthia wijst er ook op hoe belangrijk het is om als organisaties over en weer door te verwijzen. ‘Daarom is het ook zo goed dat de coalitie ZamenEen verder vorm krijgt. Onze medewerkers doen ook mee aan de deskundigheidsbevordering via ZamenEen, wat erg waardevol is. Wij weten hoe belangrijk het is om dit samen te doen. Door eenzaamheid als losse hulpvraag te zien krijg je een goed aanknopingspunt om ook eventueel onderliggende problematiek aan te pakken. Daarbij moeten we de sterke punten en expertise van alle betrokken organisaties bundelen. Wij van MDF willen in dat opzicht ook graag onze eigen rol hierin oppikken en verder uitbouwen.’

Cynthia Hoogveld: ‘Maatschappelijk werk kan belangrijke rol spelen’.