Burgers in de Knel houdt vinger aan de pols in corona-tijd

Burgers in de Knel (BIDK) heeft zich de afgelopen zomerperiode ingezet om een vinger aan de pols te houden bij de coalitiepartners van ZamenEen.

De vrijwilligers van BIDK zochten contact met de netwerkpartners om knelpunten en ervaringen in deze corona-tijd te inventariseren. Het niet kunnen bezoeken van een ouder familielid die in een verzorgingstehuis verblijft. Ouderen die hun structuur kwijtraken en fysiek en mentaal snel achteruitgaan en zichzelf slechter gaan verzorgen. De angst van mensen die tot de risicogroep behoren. Het kwam allemaal voorbij in de reacties uit de belronde. Dat ouderen en mensen uit de risicogroepen het hardst worden geraakt, werd daarbij bevestigd.

Latente eenzaamheid
Maar volgens Carolien de Hoop van BIDK kwamen nog meer opvallende zaken naar voren. ‘We kregen ook signalen dat jongeren het moeilijk hebben. Scholieren die het zwaar hebben met het uitvallen van de lessen, studenten die hun studie staken en nog meer in een sociaal isolement raken. Latente eenzaamheid onder jongeren die vanuit kerken en sportscholen werd gemeld. Jongeren die niet goed weten waar ze heen kunnen met hun vragen, bijvoorbeeld omdat het ontmoetingspunt gesloten is.’

Rode draad
‘Ook mantelzorg is een rode draad die terugkomt’, zegt Carolien. ‘Dat kan gaan om de overbelasting van de mantelzorg, maar ook over het wegvallen van mantelzorg of het ontbreken ervan. Dit hebben we ook echt als speerpunt aan de coalitie doorgegeven om op te pikken. Een aparte werkgroep is al met dit thema bezig.’