Werkgroep richt zich op alle leeftijden

Uit eerdere bijeenkomsten van ZamenEen kwam het duidelijke signaal dat mantelzorg meer aandacht zou moeten krijgen. Een speciale werkgroep houdt zich bezig met dit thema, dat voor alle leeftijden een belangrijke rol speelt bij eenzaamheid

ZamenEen heeft de aandacht verdeeld over de werkgroepen 18+, 45+, 75+ en mantelzorgers. Deze verdeling is geïntroduceerd tijdens de eerste bouwbijeenkomst vorig jaar december waar ook minister De Jonge aanschoof. Gebleken is dat mantelzorg in al deze werkgroepen als belangrijk speerpunt is aangekaart.

Oorzaken
De werkgroep Mantelzorg is bezig met een inventarisatie van diverse kengetallen, zowel landelijk als lokaal. Uit diverse landelijke onderzoeken is gebleken dat mantelzorgers gemiddeld eenzamer zijn. Voor lokale kengetallen is gebruik gemaakt van een onderzoek dat het burgerinitiatief De Bijenkorf hield over de oorzaken die bijdragen tot eenzaamheidsgevoelens onder mantelzorgers. Belangrijke risicofactoren zijn: dementie, autisme, geldproblemen en depressie, maar ook lichamelijke en geestelijke verstandelijke handicap en psychiatrische aandoeningen als psychose. Volgens actuele schattingen zijn er in Dronten ruim 5000 inwoners die zorg verlenen aan een naaste. Daarnaast zijn er bijna 4000 mensen die deze zorg ontvangen.