Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Contact met anderen is een basisbehoefte van de mens

Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid

Wat is ZamenEen?

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

Eenzaamheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Dronten, dwars door de samenleving heen  voor veel mensen van alle leeftijden een groot probleem vormt. Twee burgerinitiatieven, Seniorennetwerk Dronten De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel Dronten, hebben dit medio 2018 in kaart gebracht en de nota ‘Een aanzet voor geïntegreerd eenzaamheidsbeleid in de gemeente’  opgesteld. Hoewel de netwerken zich ervan bewust zijn dat eenzaamheid alle leeftijden raakt hebben zij gekozen om van start te gaan voor senioren: zij gaan de komende jaren bijna een derde van de bevolking vormen.

Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Eenzaamheid speelt een rol van betekenis bij bijna 3.000 senioren in Dronten. Dat aantal mag je verdubbelen als je naar alle leeftijden kijkt. Vanuit de wens om met elkaar, naar elkaar en onze medeburgers om te zien gaat binnenkort de  lokale coalitie tegen eenzaamheid ZamenEen van start. 

ZamenEen nu ook op Facebook

Naast deze website is ZamenEen nu ook online te vinden op Facebook. Daarnaast zijn er de nodige andere offline communicatiemiddelen in de maak.

Initiatiefnemers ZamenEen aan het woord in Flevopost

ZamenEen, de coaltie tegen eenzaamheid in Dronten, is ontstaan vanuit de burgerinitiatieven Seniorennetwerk De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel.

ZamenEen heet nieuwe burgemeester welkom

Met ingang van vrijdag 14 juni is Jean Paul Gebben de nieuwe burgemeester van Dronten. ZamenEen heet de nieuwe eerste burger van harte welkom.

,,We gaan met zijn allen nabuurzorg introduceren in de gemeente,
maar op de moderne leest geschoeid”

Verhalen

Betrokken ondernemers: Dirk Visser van VWA

ZamenEen - VWA internet en reclame

,,Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar”

VWA internet en reclame is het bedrijf van Dirk Visser. Sinds kort is hij met VWA verhuisd van het ABC gebouw naar een onderkomen aan de Rede. Dirk zei spontaan ja toen op hem een beroep werd gedaan om een bijdrage te leveren aan ZamenEen. We stellen hem nader aan u voor.

In gesprek met ervaringsdeskundige Amy

Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

,,Ik moest mezelf opnieuw uitvinden’’

Amy van Egmond en haar man hadden zich duidelijk wat anders voorgesteld. Na tientallen jaren samen hard werken als ondernemers eindelijk met pensioen en genieten van het leven. Het liep anders, een jaar na zijn pensioen overleed de man van Amy. Na 47 jaar huwelijk stond ze er onverwachts alleen voor, nu ruim 7 jaar geleden.