Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Contact met anderen is een basisbehoefte van de mens

Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid

Wat is ZamenEen?

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

Eenzaamheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Dronten, dwars door de samenleving heen  voor veel mensen van alle leeftijden een groot probleem vormt. Twee burgerinitiatieven, Seniorennetwerk Dronten De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel Dronten, hebben dit medio 2018 in kaart gebracht en de nota ‘Een aanzet voor geïntegreerd eenzaamheidsbeleid in de gemeente’  opgesteld. Hoewel de netwerken zich ervan bewust zijn dat eenzaamheid alle leeftijden raakt hebben zij gekozen om van start te gaan voor senioren: zij gaan de komende jaren bijna een derde van de bevolking vormen.

Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Eenzaamheid speelt een rol van betekenis bij bijna 3.000 senioren in Dronten. Dat aantal mag je verdubbelen als je naar alle leeftijden kijkt. Vanuit de wens om met elkaar, naar elkaar en onze medeburgers om te zien gaat binnenkort de  lokale coalitie tegen eenzaamheid ZamenEen van start. 

Initiatiefnemers overdonderd door deelname

Ze waren overdonderd gaven ze toe, Jan de Graaf en Wim Lanphen, de initiatiefnemers voor de coalitie ZamenEen die zich richt op eenzaamheidsbestrijding in de gemeente Dronten.
Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

De mens is niet geschapen om alleen te zijn

De Coalitie tegen eenzaamheid in de gemeente Dronten is op 15 maart officieel van start gegaan onder de naam ZamenEen. Vanaf die datum vervult Erik Langeweg de rol van onafhankelijk voorzitter en kwartiermaker.
ZamenEen - Al ruim 25 deelnemers aan ZamenEen

Al ruim 25 deelnemers aan ZamenEen!

Al ruim 25 organisaties hebben hun deelname toegezegd aan ZamenEen, de coalitie tegen eenzaamheid in de gemeente Dronten. Vrijdag 15 maart tekenen zij daartoe een speciaal convenant waarin de uitgangspunten van de coalitie nog eens worden benadrukt.

,,We gaan met zijn allen nabuurzorg introduceren in de gemeente,
maar op de moderne leest geschoeid”

Verhalen

Betrokken ondernemers: Dirk Visser van VWA

ZamenEen - VWA internet en reclame

,,Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar”

VWA internet en reclame is het bedrijf van Dirk Visser. Sinds kort is hij met VWA verhuisd van het ABC gebouw naar een onderkomen aan de Rede. Dirk zei spontaan ja toen op hem een beroep werd gedaan om een bijdrage te leveren aan ZamenEen. We stellen hem nader aan u voor.

In gesprek met ervaringsdeskundige Amy

Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

,,Ik moest mezelf opnieuw uitvinden’’

Amy van Egmond en haar man hadden zich duidelijk wat anders voorgesteld. Na tientallen jaren samen hard werken als ondernemers eindelijk met pensioen en genieten van het leven. Het liep anders, een jaar na zijn pensioen overleed de man van Amy. Na 47 jaar huwelijk stond ze er onverwachts alleen voor, nu ruim 7 jaar geleden.