Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Contact met anderen is een basisbehoefte van de mens

Samen tegen eenzaamheid

Wat is ZamenEen?

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

Eenzaamheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Dronten, dwars door de samenleving heen  voor veel mensen van alle leeftijden een groot probleem vormt. Twee burgerinitiatieven, Seniorennetwerk Dronten De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel Dronten, hebben dit medio 2018 in kaart gebracht en de nota ‘Een aanzet voor geïntegreerd eenzaamheidsbeleid in de gemeente’  opgesteld. Hoewel de netwerken zich ervan bewust zijn dat eenzaamheid alle leeftijden raakt hebben zij gekozen om van start te gaan voor senioren: zij gaan de komende jaren bijna een derde van de bevolking vormen.

Voel jij je wel eens eenzaam en wil je daar eens over praten? Bel dan met het Contactpunt ZamenEen op 088 – 2802802 (doordeweekse dagen 8.00 – 19.00 uur). Wij zorgen er voor dat je in contact komt met de juiste mensen die je verder kunnen helpen. 

14 nieuwe coalitiepartners tekenden vrijdagmiddag 20 september in de Raadszaal van het gemeentehuis het convenant voor deelname aan de coalitie ZamenEen. Het totaal aantal deelnemers komt nu op 43. Welkom: Diaconie PG Dronten, GKV Dronten-Zuid, Dronten Fatih Moskee, GT Mobility, JP van den Bent Stichting, Odd Fellows, OFW, Ontmoetingskerk, Praktijk Oefentherapie Mensendieck, H. Norbertusparochie, Stichting Forzsa, Triade, Zorgboerderij Hoeve Vredeveld, Bistro Remke. (foto: Hennie Joesten)

Bekijk meer foto’s.

Gezondheidscentrum Biddinghuizen: eenzaamheid speerpunt

Het Gezondheidscentrum Biddinghuizen is een van de nieuwe coalitiepartners van ZamenEen. Het thema eenzaamheid gaat in Biddinghuizen verder vorm krijgen via het project ‘Samenwerken in de wijk’, waar het gezondheidscentrum deel van uitmaakt.

Minister Hugo de Jonge op bezoek bij ZamenEen

Minister Hugo de Jonge brengt op 16 december een werkbezoek aan de gemeente Dronten. Hij wil zich in het bijzonder laten informeren over de ontwikkelingen rond de coalitie ZamenEen. ‘In Dronten gebeuren heel veel goede dingen om eenzaamheid bespreekbaar te maken en te verminderen', aldus de minister van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport.

'Daar zit je dan ineens, in je uppie'

Cor zou je een man van de wereld kunnen noemen. Vol verhalen, mooie anekdotes over zijn boeiende levenswandel. Na het overlijden van zijn vrouw ging het wat minder met Cor. Iets wat hij niet zo gewend was, want problemen loste je immers zelf op. Met het gevoel er plotseling alleen voor te staan had hij het een tijd erg moeilijk.

‘We gaan met zijn allen nabuurzorg introduceren in de gemeente,
maar op de moderne leest geschoeid’

Verhalen

Veel interesse in deskundigheidsbevordering

‘Wat is eenzaamheid en wat kun je eraan doen?’

Het doorbreken van het taboe dat nog altijd aan eenzaamheid kleeft is een van de doelstellingen van ZamenEen. Het bespreekbaar maken van dit onderwerp hoort daarbij, maar is niet zo eenvoudig. Want wat is eenzaamheid eigenlijk en welke effecten heeft het op de mensen die ermee kampen? En hoe voer je een effectief gesprek over iets dat zo persoonlijk is?

In gesprek met Janny Lussenburg

‘Ik leerde om de positieve dingen weer in te zien’

Janny Lussenburg (74) is een doorzetter. Maar na 18 jaar mantelzorgen voor haar man hield het ook voor haar op. De periode na zijn overlijden voelde voor haar als een ‘zwarte deken’. Toch slaagde ze erin haar leven weer op de rit te krijgen en ze voelt zich vitaler dan ooit.