Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Contact met anderen is een basisbehoefte van de mens

Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid

Wat is ZamenEen?

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

Eenzaamheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Dronten, dwars door de samenleving heen  voor veel mensen van alle leeftijden een groot probleem vormt. Twee burgerinitiatieven, Seniorennetwerk Dronten De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel Dronten, hebben dit medio 2018 in kaart gebracht en de nota ‘Een aanzet voor geïntegreerd eenzaamheidsbeleid in de gemeente’  opgesteld. Hoewel de netwerken zich ervan bewust zijn dat eenzaamheid alle leeftijden raakt hebben zij gekozen om van start te gaan voor senioren: zij gaan de komende jaren bijna een derde van de bevolking vormen.

Voel jij je wel eens eenzaam en wil je daar eens over praten? Bel dan met het Contactpunt ZamenEen op 088 – 2802802 (doordeweekse dagen 8.00 – 19.00 uur). Wij zorgen er voor dat je in contact komt met de juiste mensen die je verder kunnen helpen. 

Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

Eenzaamheid speelt een rol van betekenis bij bijna 3.000 senioren in Dronten. Dat aantal mag je verdubbelen als je naar alle leeftijden kijkt. Vanuit de wens om met elkaar, naar elkaar en onze medeburgers om te zien gaat binnenkort de  lokale coalitie tegen eenzaamheid ZamenEen van start. 

‘Elkaar aankijken belangrijker dan sociale media’

Oud-huisarts Theo van Dam (77) was van de tweede lichting huisartsen die zich vestigde in de gemeente Dronten, toen nog Zuidelijke IJsselmeerpolders genoemd. Van 1970 tot 2005 was hij huisarts in Swifterbant. We kijken met hem terug naar de pioniersjaren.

Dronten ondertekent landelijk coalitieakkoord

Ook de gemeente Dronten doet mee aan de landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’. Op 20 september zal wethouder Peter van Bergen in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het landelijk convenant tegen eenzaamheid ondertekenen.

Campagne tegen zomereenzaamheid onder ouderen

De zomerperiode is in volle gang. Wist u dat 1 op de 6 ouderen zich juist in deze maanden extra eenzaam voelt? En wist u dat deze ouderen gedurende wel acht dagen helemaal niemand spreken? ZamenEen ondersteunt van harte de landelijke campagne tegen zomereenzaamheid onder ouderen.

‘We gaan met zijn allen nabuurzorg introduceren in de gemeente,
maar op de moderne leest geschoeid’

Verhalen

Betrokken ondernemers: Dirk Visser van VWA
ZamenEen - VWA internet en reclame

‘Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar’

VWA internet en reclame is het bedrijf van Dirk Visser. Sinds kort is hij met VWA verhuisd van het ABC gebouw naar een onderkomen aan de Rede. Dirk zei spontaan ja toen op hem een beroep werd gedaan om een bijdrage te leveren aan ZamenEen. We stellen hem nader aan u voor.

In gesprek met ervaringsdeskundige Amy
Zamen-een - coalitie tegen eenzaamheid

‘Ik moest mezelf opnieuw uitvinden’

Amy van Egmond en haar man hadden zich duidelijk wat anders voorgesteld. Na tientallen jaren samen hard werken als ondernemers eindelijk met pensioen en genieten van het leven. Het liep anders, een jaar na zijn pensioen overleed de man van Amy. Na 47 jaar huwelijk stond ze er onverwachts alleen voor, nu ruim 7 jaar geleden.